Klauzula informacyjna (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Kantor Poznań jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody do aktualnych i przyszłych celów biznesowych, w tym oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), a także oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów)- (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w celach, będących realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

III. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

IV. Okres przechowywania danych

1. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji współpracy.

2. W przypadku niepodjęcia współpracy do czasu wycofania zgody.

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: pośrednikom w obrocie nieruchomościami współpracującym z Administratorem, pracownikom Administratora.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do nawiązania współpracy, w tym zawarcia umowy.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

 

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Kantor Poznań Plaza czynny we wszystkie niedziele z wyjątkiem niedziel świątecznych.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem